Pierwsze kroki - z nami łatwiej

Wieńce pogrzebowe

Zgon osoby w domu

Jeśli zgon nastąpił w domu należy wezwać pogotowie. Lekarz pogotowia ma obowiązek na miejscu wystawić protokół zgonu, który jest podstawą do wyrobienia karty zgonu w przychodni, do której należała osoba zmarła.
Po otrzymaniu od lekarza protokołu zgonu należy powiadomić wybrany zakład pogrzebowy i zlecić przewiezienie zmarłego do chłodni. Czekając na pracowników zakładu pogrzebowego należy przygotować:

  • 1. dowód osobisty zmarłego
  • 2. zieloną kartę emeryta – rencisty, jeśli była ona w posiadaniu osoby zmarłej
  • 3. adres przychodni do której zmarły należał i nazwisko lekarza prowadzącego

Pracownik firmy pogrzebowej pomoże Państwu w wypełnieniu upoważnienia, na podstawie którego będzie mógł wyrobić w Państwa imieniu kartę zgonu w przychodni oraz akt zgonu w USC.

Zgon osoby w szpitalu

Wieńce pogrzeboweW przypadku zgonu w szpitalu, karta zgonu jest wypisywana przez lekarza prowadzącego. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy przyjść do wybranego zakładu pogrzebowego. Pracownik poinformuje Państwa szczegółowo o dalszych krokach związanych z załatwieniem ceremonii pogrzebowej , a także będzie służył pomocą w wyborze rodzaju pochówku oraz cmentarza. Karta zgonu jest wystawiana w jednym egzemplarzu i jeśli osoba zmarła posiadała indywidualne ubezpieczenie na życie bądź była obciążona kredytem bankowym należy poinformować pracownika biura zakładu pogrzebowego, ponieważ wtedy będzie on mógł zadbać o to, by rodzina miała potwierdzenie przyczyny śmierci jaka widnieje na karcie zgonu. Na podstawie kart i stosownego upoważnienia pracownik zakładu pogrzebowego wyrabia w imieniu rodziny akt zgonu w USC.